Tokyo

18th fl, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022